• 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
THE FLOWRICH CORPORATION
PROFILE
บริษัท เดอะโฟลว์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการตัวแทนจดทะเบียน อย. อาหาร ยา(สามัญ/สามัญใหม่) เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และบริการที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบโรงงานผลิตอาหารสำหรับโรงงานทุกขนาดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริการออกแบบและแก้ไขแบบแปลนสถานที่ผลิตให้เป็นปัจจุบัน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต บริการจัดอบรมพนักงาน ณ สถานที่ผลิต รับส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ตลอดจนให้บริการเป็นตัวแทนยื่นจดทะเบียนสถานที่ผลิตอาหาร ยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท
NEWS UPDATE
นักศึกษาสาวเสียชีวิตจากภาวะช็อกภายในคอนโดย่านนนทบุรี ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการรับประทาน ยาขับผิว และ ยาเพิ่มขนาดหน้าอก มีข้อห้ามใช่หรือควรหลีกเลี่ยงการใช้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง 
อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนของบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริม แจ้งว่าพบเลขสารบบอาหารของทางบริษัท
ถูกนําไประบุบนผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น และมีการจําหน่ายทางอินเทอร์เน็ตในหลายเว็บไซต์
บริษัท เดอะ โฟลว์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 25/2 อาคาร C (ชั้น1) รีเจ้นท์โฮม 25 ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-550-6999, 086-768-3555, 094-964-2551